ESPOT power banks

SPECIFICATIONS:

 • Mass:146kg
 • Size: 328*320*210 mm
 • Capacity:5000mAh
 • Output:5.1V 2.1A

GX-0A Battery Charging Station

SPECIFICATIONS:

 • Mass:5.8kg
 • Size: 270*250*225mm
 • Wattage:55W
 • Output:AC 100-240v, 50Hz

GX-20 Battery Charging Station

INTEGRATED 12.5″ SCREEN

SPECIFICATIONS:

 • Mass:5.5kg
 • Size: 1685*358*260mm
 • Wattage:120W
 • Output:AC 100-240v 50Hz

GX-30 Battery Charging Station

INTEGRATED SCREEN 27”

SPECIFICATIONS:

 • Mass:45.5kg
 • Size: 1790*500*457mm
 • Wattage:140W
 • Output:AC 100-240v 50Hz

GX-55 Battery Charging Station

INTEGRATED DISPLAY 55”

SPECIFICATIONS:

   • Mass:55.5kg
   • Size: 2040*815*630mm
   • Wattage:140W
   • Output:AC 100-240v 50Hz

Mạng lưới +10.000
cửa hàng đối tác

Cung cấp giải pháp chia sẻ năng lượng bởi các trạm sạc pin dự phòng tự động tại Việt Nam, quý khách hàng có thể thuê và trả pin sạc dự phòng một cách nhanh chóng, dễ dàng tại bất cứ đâu thuộc hệ thống của Espot.