Điều khoản sử dụng

Vui lòng đọc kỹ Điều khoản sử dụng này trước khi Bạn thực hiện tải xuống, cài đặt, và/hoặc sử dụng Ứng dụng Espot – Power (sau đây gọi là “Ứng dụng”), bạn đồng ý rằng bạn đã đọc, đã hiểu và đã chấp nhận và đã đồng ý Điều khoản sử dụng Ứng dụng (sau đây gọi là “Điều Khoản Sử Dụng”). Điều Khoản Sử Dụng này và các chính sách của E-Spot tạo thành Thoả Thuận ràng buộc về mặt pháp lý giữa Bạn và Espot được áp dụng cho việc truy cập và sử dụng Ứng dụng Espot – Power.

I. GIỚI THIỆU

Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ E-Spot (“E-Spot”) có mã số doanh nghiệp 5702070374 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 24/12/2020. E-Spot là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ và được thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp Việt Nam, E-Spot là đơn vị cung cấp dịch vụ Cho thuê pin sạc dự phòng được tích hợp sẵn tại tất cả các Trạm sạc có tính năng Cho thuê Pin sạc và Hoàn trả Pin sạc sau khi sử dụng với mô hình chia sẻ năng lượng đến người dùng thông qua nền tảng điện tử (sau đây gọi chung là “Dịch Vụ”), bao gồm nhưng không giới hạn tại website: espot.vn và các ứng dụng di động trên hệ điều hành IOS, Android và Windows (sau đây gọi chung là “Nền Tảng”).

1. Bằng việc tải, đăng ký tài khoản và truy cập Nền Tảng, sử dụng Dịch Vụ và bộ sạc dự phòng được cung cấp qua Nền Tảng, E-Spot hiểu rằng bạn đã đọc, hiểu, đồng ý và chấp thuận các Điều Khoản Sử Dụng được áp dụng người sử dụng, bao gồm các phiên bản hiện tại hoặc được cập nhật tại bất kỳ thời điểm nào. Vui lòng xoá bỏ vĩnh viễn Ứng dụng từ các thiết bị của bạn nếu bạn không đồng ý hoặc không mong muốn chấp thuận các Điều Khoản Sử Dụng này.

2. E-Spot có thể điều chỉnh các điều khoản trong Điều Khoản Sử Dụng này tại bất cứ thời điểm nào. Các điều chỉnh đó sẽ được thông báo đến Bạn thông qua Nền Tảng và/hoặc địa chỉ email đăng ký của Bạn trước thời điểm có hiệu lực ít nhất năm (05) ngày làm việc. Phiên bản cập nhật sẽ được đăng tải trên trang web. Bạn có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra Điều Khoản Sử Dụng. Việc tiếp tục sử dụng Dịch Vụ sau khi nhận được thông báo này dù có bất kỳ thay đổi nào, bất kể là Bạn đã xem xét chúng hay chưa, sẽ tương đương với việc Bạn đã chấp thuận và đồng ý đối với những thay đổi đó.

3. Trong trường hợp có bất kỳ nội dung xung đột nào giữa Điều Khoản Sử Dụng này và điều khoản bổ sung sau đó thì các điều khoản bổ sung sau được áp dụng.

4. Nếu Bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến nội dung của Điều Khoản Sử Dụng này và/hoặc về Dịch Vụ của E-Spot, vui lòng liên hệ Bộ phận chăm sóc khách hàng tại các thông tin dưới đây:

  • Email: cskh@espot.vn
  • Tel: 0243 5110 333(Giờ hành chính)
  • Hotline: 0939.853.666 (Dịch vụ hỗ trợ 24/7)
  • Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/ESPOTVN

5. Điều khoản sử dụng này được điều chỉnh và được giải thích theo quy định của pháp luật Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và được soạn thảo bằng tiếng Việt và có thể được dịch sang tiếng Anh hoặc ngôn ngữ khác. Trong trường hợp có bản tiếng Anh hoặc ngôn ngữ khác, bản tiếng Việt vẫn được ưu tiên áp dụng.

II. MỤC ĐÍCH

Với các Dịch Vụ của mình, E-Spot mong muốn đem lại cho người dùng một trải nghiệm mới về khái niệm năng lượng chia sẻ, một giải pháp tiện lợi và thân thiện với môi trường. Thông qua Nền Tảng, người dùng được đáp ứng nhu cầu sử dụng tại bất kỳ địa điểm nào và có thể tối ưu thời gian cũng như hiệu quả của pin sạc dự phòng.

III. CAM ĐOAN, BẢO ĐẢM VÀ CAM KẾT

Bạn chỉ có thể sử dụng Dịch Vụ theo các phương thức được hỗ trợ trên Ứng Dụng. Bạn có trách nhiệm kiểm tra và đảm bảo rằng bạn đã tải đúng Ứng Dụng và phiên bản tương thích dành cho thiết bị của bạn. E-Spot không chịu trách nhiệm nếu bạn đã tải một phiên bản Ứng Dụng không đúng hoặc không tương thích dành cho thiết bị của bạn. E-Spot bảo lưu quyền không cho phép bạn sử dụng Dịch Vụ trong trường hợp bạn sử dụng Ứng Dụng trên một thiết bị không tương thích hay không được cho phép hoặc sử dụng với mục đích khác với mục đích mà Ứng Dụng hỗ trợ. Bằng việc truy cập Nền Tảng và sử dụng Dịch Vụ, bạn đồng ý và/hoặc cam kết rằng:

1. Tất cả thông tin bạn cung cấp là chính xác và sẽ được cập nhật ngay cho E-Spot thông qua Nền Tảng khi có sự thay đổi;

2. Bạn sẽ chỉ sử dụng Nền Tảng và Dịch Vụ cho các dự định và mục đích hợp pháp;

3. Bạn được bảo toàn và bảo mật mật khẩu tài khoản của mình hoặc bất kỳ phương thức nhận dạng nào mà E-Spot cung cấp để bạn sử dụng Dịch Vụ;

4. Bạn có trách nhiệm thông báo cho E-Spot ngay lập tức về bất kỳ việc sử dụng trái phép tài khoản của bạn hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác;

5. Bạn có trách nhiệm sử dụng các thiết bị được cung cấp như Pin Sạc, Dây Sạc, … cẩn thận và tôn trọng nhân viên của E-Spot cũng như các người dùng khác nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi của mình. Trong trường hợp Bạn không báo cáo sự cố, quyền sử dụng bị xâm phạm thì E-Spot được miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm pháp lý có liên quan;

6. Bạn sẽ cung cấp cho E-Spot các thông tin nhận dạng như Họ và tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại, địa chỉ email, số tài khoản… hoặc bất kỳ tài liệu, sự cho phép, giấy phép hoặc phê duyệt nào khác mà E-Spot có thể yêu cầu một cách hợp lý để cung cấp Dịch Vụ;

7. Dịch vụ được cung cấp trên cơ sở nỗ lực thương mại hợp lý;

8. Bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và nghĩa vụ đối với toàn bộ tổn thất hoặc thiệt hại được gây ra cho chính bản thân, E-Spot hoặc bất kỳ bên thứ ba nào là kết quả của việc bạn vi phạm Thoả thuận này mà không phải do lỗi của E-Spot hoặc Bên Thứ Ba.

9. Bạn sẽ không xóa bỏ, thay đổi hoặc che mờ các quảng cáo, thông tin trên Nền Tảng hoặc trên Pin Sạc Dự Phòng hoặc trên bất kì thiết bị nào được cung cấp cho bạn bởi E-Spot;

10. Bạn không dùng Ứng Dụng để gửi và lưu trữ bất kỳ tài liệu hoặc thông tin trái phép nào hoặc phục vụ các mục đích lừa đảo hoặc để làm phiền, quấy rối, quấy nhiễu hoặc thực hiện đặt sử dụng dịch vụ giả mạo.

11. Bạn tuyệt đối không thực hiện các hành vi thuê, cho thuê, chuyển nhượng, hoặc các hoạt động thương mại khác hoặc nảy sinh lợi nhuận từ Nền Tảng, Dịch Vụ, hoặc Pin Sạc Dự Phòng của E-Spot được cung cấp qua Nền Tảng nếu chưa nhận được sự chấp thuận của E-Spot bằng văn bản có đầy đủ chữ ký của người đại diện có thẩm quyền và dấu hợp lệ;

IV. ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

1. Bạn cam kết và đảm bảo rằng bạn là cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành để tham gia giao kết thoả thuận này và sử dụng Dịch Vụ của E-Spot. Nếu bạn dưới 18 tuổi hoặc là đối tượng bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc là đối tượng mất năng lực hành vi dân sự, bạn phải được sự đồng ý và chấp thuận từ người đại diện theo pháp luật, cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn để sử dụng dịch vụ của E-Spot và người đại diện theo pháp luật,cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn có thể theo luật pháp hiện hành chịu trách nhiệm về hành vi hoặc thiếu sót của bạn liên quan đến quyền truy cập của bạn của các Nền tảng hoặc sử dụng các dịch vụ của E-Spot.

2. Bạn được yêu cầu đăng ký tài khoản người dùng (sau đây gọi chung là “Tài Khoản”) thông qua Nền Tảng trước khi sử dụng và thực hiện hoàn trả lại Pin Sạc Dự Phòng sau khi sử dụng Dịch Vụ.

3. Tài Khoản của bạn là cá nhân của bạn và chứa thông tin cá nhân và tài chính của bạn Chỉ có bạn mới có thể sử dụng tài khoản của mình và phải đảm bảo không cho phép người khác sử dụng danh tính hoặc tài khoản. Bạn không được quyền chuyển giao hoặc chuyển nhượng tài khoản của mình cho bất kỳ các bên nào khác. Bạn phải giữ mật khẩu tài khoản và mọi thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn một cách an toàn và bảo mật. Bạn đồng ý chịu mọi trách nhiệm pháp lý phát sinh từ việc người khác truy cập hoặc sử dụng Tài Khoản và Dịch vụ với danh tính của bạn.

4. Bạn phải cung cấp chính xác và đầy đủ thông tin, cập nhật thông tin và đồng ý cung cấp cho chúng tôi bất kỳ bằng chứng nào về danh tính theo yêu cầu hợp lý của chúng tôi tại thời điểm được yêu cầu. Bạn có thể thay đổi hoặc cập nhật bất kì lúc nào các thông tin Tài Khoản bằng cách cập nhật thông tin trong mục “Thông ti tài khoản” để đảm bảo thông tin của bạn được bảo mật tuyệt đối. Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của bạn sẽ căn cứ trên thông tin tài khoản bạn đăng ký, do đó nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của bạn.

5. E-Spot có quyền từ chối bất kỳ yêu cầu cung cấp Dịch Vụ nào và tuỳ thuộc vào chính sách của E-Spot tại từng thời điểm, chấm dứt mọi tài khoản người dùng và/hoặc từ chối quyền truy cập vào Nền tảng hoặc dịch vụ của E-Spot mà không chỉ định hoặc cung cấp bất kỳ lý do nào.

V. TRÁCH NHIỆM BẢO MẬT TÀI KHOẢN

Bạn chịu trách nhiệm bảo mật các chi tiết thông tin Tài Khoản của bạn, bao gồm cả nhận dạng đăng nhập và mật khẩu của bạn. Bạn sẽ đảm bảo rằng các chi tiết đó được bảo vệ và không được tiết lộ cho bất kỳ bên nào khác. Bạn sẽ tuân thủ các biện pháp bảo mật mà đôi khi E-Spot có thể liên quan trực tiếp đến việc bạn sử dụng Nền tảng. Trước thời điểm bạn báo cáo chi tiết tài khoản bị mất hoặc bị đánh cắp cho E-Spot, bạn phải chịu trách nhiệm cho mọi mất mát và thiệt hại phát sinh từ việc tiết lộ thông tin tài khoản của bạn hoặc bất kỳ mối đe dọa điện tử, tấn công hoặc hoạt động gian lận nào do bạn không bảo vệ an ninh chi tiết về tài khoản của bạn. Tất cả các hoạt động được thực hiện thông qua Tài Khoản của bạn (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sử dụng bộ sạc di động, trả lại bộ sạc di động, liên lạc với người dùng, v.v.) được coi là do bạn thực

hiện. Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động được thực hiện thông qua Tài Khoản của bạn bất kể các hoạt động đó có được thực hiện với sự đồng ý hoặc chứng kiến của bạn hay không.

VI. ỨNG DỤNG

1. Bạn có thể truy cập và sử dụng Nền Tảng bằng cách tải về, cài đặt và sử dụng ứng dụng của E-Spot (bao gồm tất cả phần mềm độc lập, ứng dụng di động hoặc phần mềm cài đặt thêm cho trình duyệt) (“Ứng Dụng”). Để cải thiện, nâng cao và phát triển hơn những tính năng của các Ứng Dụng, E-Spot có thể cung cấp các bản nâng cấp, cập nhật và sửa lỗi tại những Ứng Dụng này. Bạn đồng ý tải về và cài đặt các các bản nâng cấp, cập nhật và sửa lỗi này và chỉ sử dụng phiên bản mới nhất của Ứng Dụng hoặc phiên bản mà E-Spot đưa ra.

2. Bạn không được phép làm tổn hại, cố tình đe dọa, chỉnh sửa hoặc bổ sung Ứng dụng và/hoặc Website bằng bất kỳ cách nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu bạn không có một thiết bị tương thích hoặc nếu bạn đã tải xuống sai phiên bản của Ứng dụng trên thiết bị của bạn. Chúng tôi bảo lưu các quyền ngăn cấm bạn tiếp tục sử dụng Ứng dụng, nếu bạn sử dụng Ứng dụng với một thiết bị không tương thích hoặc trái phép hoặc nếu bạn sử dụng Ứng dụng cho các mục đích khác với mục đích mà Ứng dụng hướng tới.

3. Bạn được quyền sử dụng Ứng dụng với các Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Tuy nhiên, không được phép chuyển nhượng nhằm mục đích thương mại, có thể hủy ngang, không độc quyền, với mục đích duy nhất là truy cập và hưởng các lợi ích từ Ứng Dụng, Nền Tảng, Dịch Vụ tuân theo các nội dung quy định tại Điều Khoản Sử Dụng này.

4. Quyền truy cập này lệ thuộc vào những Điều Khoản Sử Dụng trên đây và không bao gồm quyền phân phối nội dung, chỉnh sửa hoặc tạo nội dung sao chép từ Ứng Dụng, Nền Tảng và/ hoặc Dịch Vụ, trích xuất nội dung, khai phá dữ liệu hoặc các biện pháp thu thập hoặc trích xuất dữ liệu tương tự, tải về (hơn là lưu trữ tạm thời của trang) bất kì phần nào hoặc nội dung bên trong của Ứng Dụng, Nền Tảng và/ hoặc Dịch Vụ, ngoại trừ được cho phép rõ ràng trên Dịch Vụ, và các cách sử dụng Ứng Dụng, Nền Tảng và/ hoặc Dịch Vụ ngoài những mục đích dự định ban đầu.

5. Bạn không được sử dụng hoặc chạy bất kỳ chương trình hoặc mã lệnh nhằm tách, thiết lập, nghiên cứu, hoặc khai thác dữ liệu thuộc bất kỳ nội dung nào của Ứng Dụng hoặc làm chậm quá mức hoặc cản trở hoạt động/ vận hành chức năng ở bất kỳ khía cạnh nào của Dịch Vụ.

6. Chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm pháp lý đối với bạn hoặc bên thứ ba cho những thay đổi trên Dịch Vụ do vi phạm nội dung của Điều khoản sử dụng này, bao gồm nhưng không giới hạn trong chỉnh sửa, thay đổi giá, đình chỉ hoặc ngừng Dịch Vụ.

VII. VỀ VIỆC SỬ DỤNG THÔNG TIN

1. E-Spot sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của bạn thông qua Nền Tảng nếu không được phép và mục đích khác ngoài cung cấp Dịch vụ. Nếu bạn đồng ý cung cấp thông tin cá nhân, bạn sẽ được bảo vệ. Thông tin của E-Spot bạn sẽ được sử dụng với mục đích, liên lạc với bạn để thông báo các thông tin cập nhật của như xác nhận thanh toán, khuyến mại qua email hoặc tin nhắn di động. Thông tin cá nhân của bạn sẽ không được gửi cho bất kỳ ai sử dụng ngoài Nền Tảng, ngoại trừ những mở rộng cần thiết để bạn có thể tham gia vào trang web (những nhà cung cấp dịch vụ, đối tác, các công ty quảng cáo) và yêu cầu cung cấp bởi luật pháp. Nếu E-Spot chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ, công ty quảng cáo, các công ty đối tác liên quan, thì E-Spot cũng yêu cầu họ bảo vệ thông tin cá nhân của bạn như cách chúng tôi thực hiện.

2. Khi sử dụng Ứng dụng, Bạn thừa nhận rằng “espot Power” có quyền sử dụng hệ thống để truy cập vào dữ liệu trên điện thoại của bạn như: Định vị vị trí hiện tại của bạn khi được sự đồng ý, Truy cập vào Internet từ thiết bị của bạn. Tất cả các truy cập này đều được thực hiện sau khi có sự đồng ý của Bạn, vì vậy bạn cam kết và thừa nhận rằng, khi bạn đã cấp quyền, cho chúng tôi, bạn sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào đới với E-Spot về việc truy cập này.

3. Chúng tôi sử dụng các biện pháp kỹ thuật và an ninh thích hợp và hợp lý để Ứng dụng an toàn và không có vi rút và không có lỗi. Tuy nhiên, dù công nghệ của chúng tôi có tiên tiến cũng không thể đảm bảo hoàn hảo một cách tuyệt đối. Do đó, chúng đảm bảo rằng thông tin mà bạn cung cấp sẽ không bị chặn lại trong quá trình truyền đến chúng tôi.

VIII. QUY ĐỊNH VỀ BẢO MẬT

1. E-Spot coi trọng việc bảo mật thông tin và sử dụng các biện pháp tốt nhất bảo vệ thông tin và việc thanh toán của người dùng. Thông tin của bạn trong quá trình thanh toán sẽ được mã hóa để đảm bảo an toàn.

2. Bạn không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Trang web cũng nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống. Cá nhân hay tổ chức vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như hoàn

toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu cần thiết. Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật trừ trường hợp buộc phải cung cấp theo yêu cầu của tòa án, (các) cơ quan có thẩm quyền hoặc theo quy định của pháp luật.

IX. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

1. E-Spot và các bên khác là chủ sở hữu của các thương hiệu, biểu tượng và các nhãn mác dịch vụ được hiển thị trên Nền Tảng và Ứng Dụng. Không ai được phép sử dụng thương hiệu, các nhãn hiệu, biểu tượng và các nội dung trong đó nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của E-Spot và/hoặc bên sở hữu chúng.

2. Các tài liệu trên trang web/app/ nền tảng ứng dụng này được bảo vệ bản quyền. Không ai được sửa đổi, sao chép, ghi lại trong bộ nhớ điện tử, chuyển dịch, mô phỏng, phát tán, sử dụng vì các mục đích thương mại hay công cộng bất kỳ phần nào của những tài liệu này mà không được E-Spot chấp thuận trước bằng văn bản.

X. LIÊN KẾT, ĐƯỜNG DẪN ĐẾN CÁC TRANG ĐIỆN TỬ KHÁC

Tùy từng thời điểm Nếu bạn nhấn đường liên kết sang các trang điện thứ ba, bao gồm cả trang quảng cáo, bạn sẽ rời trang của E-Spot và sẽ đến trang bạn đã chọn. E-Spot không thể kiểm soát các hoạt động của bên thứ ba và không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào về sự an toàn hay bất kể những nội dung gì có trong các trang điện tử đó.

XI. XỬ LÝ VI PHẠM

E-Spot sử dụng hệ thống kiểm duyệt và kiểm tra tính xác thực của nội dung bạn cung cấp. Trường hợp bạn vi phạm bất kỳ quy định nào trong Điều Khoản Sử Dụng này, “espot power” có quyền ngay lập tức khóa tài khoản của bạn và/hoặc xóa bỏ mọi thông tin, nội dung vi phạm, đồng thời tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cơ quan có thẩm quyền, E-Spot và bên thứ ba (nếu có) về mọi thiệt hại gây ra bởi hoặc xuất phát từ hành vi vi phạm của bạn.

XIII. QUY ĐỊNH CHẤM DỨT THỎA THUẬN

Trong trường hợp có bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do việc vi phạm Quy Định sử dụng Nền Tảng, Ứng Dụng và Dịch Vụ, E-Spot có quyền đình chỉ hoặc khóa tài khoản của bạn vĩnh viễn. Nếu bạn không hài lòng với Nền Tảng, Ứng Dụng hoặc bất kỳ điều khoản, điều kiện, quy tắc, chính sách, hướng dẫn, hoặc cách thức vận hành của E-Spot thì biện pháp khắc phục duy nhất là ngưng sử dụng dịch vụ của E-Spot.

XIV. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

1. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Điều sử dụng này này bị coi là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thi hành, điều khoản này hoặc một phần của nó, theo bất kỳ quy định pháp luật hoặc quy định của luật, sẽ được coi là không tạo thành một phần của Điều khoản sử dụng này nhưng tính hợp pháp, tính hợp lệ hoặc tính thực thi của phần còn lại của Điều khoản này sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Điều Khoản Sử Dụng và các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến một trong các nội dung được quy định tại Điều Khoản Sử Dụng này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo quy định pháp luật Việt Nam. Bất kỳ thắc mắc, tranh chấp hoặc bất đồng phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều Khoản và Điều Kiện này, bao gồm bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến sự tồn tại, hiệu lực hoặc chấm dứt thỏa thuận, sẽ được phân xử và phán quyết cuối cùng bởi tại Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam (VIAC) bên cạnh Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam theo các quy tắc trọng tài của VIAC tại thời điểm đó.